Solvare-

Analytisk matematik som grund, och fokus på att datorer är till för människor.

Både bredd- och spetskompetens, bl.a. problemanalys, systemarkitektur och -design, modellering, automatisering, arbetsflödesautomation, webbprogrammering, support och felsökning, drift och underhåll av datorer och nätverk inkluderande servrar för mail, webb, DAV och ftp.

Samt rådgivning.

nyheter