mer info  

Kompetens och erfarenhet inom

Support

Lång erfarenhet från nätverks-, Macintosh-, Windows- och Linuxsupport samt drift av nätverk, system och datorer.

Systemlösningar - "hård- och/eller mjukvara som utför en uppgift", vanligen avses hoplänkning av ett antal program i ett arbetsflöde för att åstadkomma så mycket som möjligt utan onödig inblandning från människor.

Datorer ska tjäna människor, inte tvärtom.

Kunskap och arbetsmetoder för ett effektivt datorbruk.