[redgoldgreen graphic]

[topp]

[om Solvare]

[matematik]

[scripting]

[scripting examples]

[web]

[kontakt]

[other stuff]

[searching]

[nyheter]

[gästbok]

[personliga sidor]

in English
Vi är ett litet företag som sysslar med matematisk problemlösning, och med matematisk problemlösning menar vi problemlösning via matematiskt resonemang - att formulera om problemet i matematiska termer och därefter angripa det. Detta går givetvis inte att göra med varje problem, eftersom matematik formellt sett inte kan tillföra någon information som inte ligger förborgad i problemet - detta är orsaken till att matematik ibland inte ses som en vetenskap, eftersom ingen ny kunskap tillförs.

Vi står gärna till tjänst, vill du nå oss, så skriv ett e-mail till math@solvare.se.

Om du inte vet om ett problem är lämpat för en matematisk analys, så hör av dig så kan vi kanske hjälpas åt att avgöra om vi kan vara till någon hjälp.

Vår sida med annat än matematik finns än så länge bara på engelska -> other stuff.


Part of Solvare's website. info@solvare.se. Last built with Frontier on lör 7 feb 1998 at 13.28.16. Thanks for checking it out!
[redgoldgreen graphic]