Mac  

Vi har sysslat med Macintosh sedan system 7.

Vi erbjuder supportavtal, för även om din mac fungerar utmärkt nästan hela tiden, kan det vara trevligt att ha ett telefonnummer när du undrar något, och - men låt oss hoppas att det inte behövs - om något skulle hända.

Små förebyggande åtgärder räcker ganska långt för att inte småfel ska växa till sig.